Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiNWolność) – polska prawicowakonserwatywno-liberalna i eurosceptyczna[4] partia polityczna założona w styczniu 2015 przez część działaczy Kongresu Nowej Prawicy skupionych wokół Janusza Korwin-Mikkego, zarejestrowana sądownie 23 czerwca 2015. 8 października 2016 przyjęła nazwę „Wolność”, jednak po nieudanych próbach jej zarejestrowania powróciła w grudniu 2018 do nazwy „KORWiN”. Od stycznia 2018 ugrupowanie należy do konserwatywno-libertariańskiego Międzynarodowego Sojuszu Partii Libertariańskich (IALP).

 

.